SHVLS-Y6BAA20
נפח אוויר גדול במיוחד נשיפת אוויר למרכז גדול, המרחק האפקטיבי הוא יותר מ-36 מטרים, כך שמאוורר אחד יכול לצנן מגרש כדורסל שלם. נע בקלות מגיע עם 4 גלגלים, כך שניתן להזיז את המאוורר לכל מקום בקלות.